Formandens årsberetning

Auning den 2. januar 2018

Formandens beretning til den ordinære generalforsamling

den 15. januar 2018

Kalenderåret 2017 har været et rigtigt travlt år, det har været et dyrt år, men det har også været et rigtigt spændende år. Vi har haft fremgang i vælgerforeningen, fremgang i medlemstallet og fremgang i antal af konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Men der har også været alvor. Vi har måttet tage afsked med et af vores bestyrelsesmedlemmer, Ole Thorn, som efter svær sygdom døde. Alice og jeg deltog i hans bisættelse i Grenaa Kirke.

Bestyrelsen i den konservative vælgerforening.

Vi har holdt 8 bestyrelsesmøde i det forløbne år, men der har også været en del, som vi skulle drøfte, og som vi skulle tage stilling til.

Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer har så vidt muligt, og med enkelte undtagelser deltaget i vores bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har været meget opmærksom på økonomien, og vi har derfor besluttet at reducere vores udgifter. Flere udgifter er skåret væk. Det gælder formandens deltagelse i Landsråd, gaver til medlemmer og forplejning ved bestyrelsesmøder. Man betaler selv, og vælgerforeningens penge gemmes til valgene.

Medlemmer i Norddjurs konservative vælgerforening.

Medlemstallet pr. den 31. december 2016 var 42.

I løbet af 2017 er der ét medlem som er fraflyttet, ét medlem er afgået ved døden.

Der er to medlemmer, som bestyrelsen har meldt ud på grund af deres manglende kontingentbetalinger.

Men i løbet af året har vi fået flere medlemmer. Ét medlem er flyttet til kommunen, og derudover har vi fået 13 nye medlemmer, hvilket er rigtig flot. Vi har også rettet henvendelse til tidligere medlemmer med forespørgsel om de evt. ville genoptage deres medlemskab.

Medlemstallet pr. den 31. december 2017 er derfor 52.

Medlemstilgangen skyldes måske den positive valgkamp, vælgermøderne og det gode valgresultat ved kommunalvalget. Det kan også skyldes partiets kampagne, hvor man kunne få det første års medlemskab til den favorable pris af kun 100 kr.

Hjemmesider, Facebook og IT.

I sommeren 2017 fik vælgerforeningen en ny hjemmeside, hvor der skulle lægges materiale ind. Noget af det nye materiale omhandlede naturligvis de kommende valg, præsentationer af kandidater m.m.

Mange af os har i forbindelse med valgene været særdeles aktive på de sociale medier, som bestemt ikke må undervurderes i forbindelse med valg.

Nu skal vi så have valgmaterialet fjernet og lagt nye ting ind.

Østjyllands Storkreds.

Ligesom tidligere år har jeg også i 2017 deltaget i bestyrelsesmøderne i Østjyllands Storkreds.

Når jeg modtager referater fra bestyrelsesmøderne, så videresender jeg dem til vores kommunalbestyrelsesmedlem og til vores bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen i storkredsen vil i 2018 finde sted:

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00 – 21:30
på Møllevangsskolen, Møllevangs Allé 20, 8210 Århus V

Sæt kryds i kalenderen og deltag.

Landbrugsmessen på Gl. Estrup i 2017 og 2018.

Landbrugsmessen på Gl. Estrup er i storkreds regi, men det ligger geografisk i vores kommune.

I storkredsbestyrelsen har jeg arbejdet for at storkredsen forsat skulle have en stand på landbrugsmessen, og derfor også skulle betale for standen.

Men der er andre messer, dyrskuer m.m. indenfor storkredsens geografiske område, som vil kunne være lige så berettigede til at modtage økonomisk tilskud fra storkredsen. Derfor har vi i storkredsbestyrelsen besluttet, at man ikke længere vil betale for en stand på Landbrugsmessen. Man har besluttet at lægge opgaven ud til de lokale vælgerforeninger, som så vil kunne søge om økonomisk støtte ved storkredsen.

Det betyder, at det nok vil være meget tvivlsomt, om Det Konservative Folkeparti vil blive repræsenteret ved en stand på landbrugsmessen i 2018.

I Norddjurs bør vi nok gemme pengene til de kommende valg.

Regionsudvalget.

Regionsudvalget i Region Midtjylland består af 13 medlemmer fra henholdsvis Vestjyllands Storkreds og Østjyllands Storkreds. Vores opgaver er blandt andet at opstille kandidater til regionsrådsvalgene, så i 2017 har vi haft særlige opgaver.

Jeg deltager i udvalget som kasserer.

Kommunalvalget den 21. november 2017.

Da vi for et års tid siden skulle planlægge kommunalvalget, var vi noget usikre på, hvordan vi skulle gribe det an, hvordan ville økonomien til valget blive, og hvilke kandidater ville vi kunne få.

Vi havde ikke ret mange penge, og vi havde ikke ret mange kandidater.

Vi holdt generalforsamling og opstillingsmøde den 3. april 2017. På opstillingsmødet blev Benny Hammer opstillet og valgt som partiets borgmesterkandidat, og derudover blev 6 kandidater opstillet og valgt.

  • Henriette Vendelbo, Allingåbro.
  • Mads Jensen, Grenaa.
  • Alice Holst Brask, Grenaa.
  • Per Skjødt Hansen, Bønnerup Strand.
  • Kenneth Klarskov Sakæussen, Grenaa.
  • Ole Olesen, Grenaa.

Opstillingsgeneralforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at supplere kandidatlisten.

Senere blev jeg selv skrevet på kandidatlisten.

Hvad så med økonomien, vores penge ville ikke række ret langt. Skulle vi ”sætte os med hænderne i skødet” eller skulle vi ”tage kampen op”?

Vi valgte heldigvis det sidste.

Vi besluttede:

  • at vi ville få lavet en fælles valgpjece for alle kandidater til kommunalvalget. Valgpjecen skulle postomdeles til alle husstande i kommunen.
  • at vi ville få lavet 53 stk. valgplakater af hver af de tre kandidater Henriette Vendelbo, Mads Jensen og Alice Holst Brask. I alt 159 stk. valgplakater.

Jeg lavede et valgbudget for vælgerforeningens valgkampagner. Vi håbede, at vi ville få mange valgbidrag. Men vi måtte handle, vi kunne ikke vente til valgbidragene evt. var modtaget.

Vi lavede fundraising på nettet, og jeg henvendte mig pr. mail til medlemmerne med anmodning om økonomisk støtte. Vi fik pæne valgbidrag, men ikke tilstrækkeligt til at det kunne dække vores valgudgifter.

Jeg lavede derfor et finansieringsforslag, udgifterne skulle jo betales.

Vælgerforeningens samlede udgifter til kommunalvalget og regionsrådsvalget har været på 36.202,36 kr.

Det skal bemærkes, at flere af kandidaterne derudover selv har betalt for deres egne aktiviteter, valgpjecer, valgkort m.m.

Benny Hammer har selv betalt et meget, meget stort beløb for sine udgifter til 300 stk. plakater, valgpjecer, annonceringer, valgmaterialer og meget mere.

Det var en rigtig spændende valgkamp, hvor flere konservative kandidater deltog i paneldebatter og vælgermøder.

Vi fik et rigtig flot valgresultat ved kommunalvalget. Det Konservative Folkeparti fik 1.389 stemmer.  Benny Hammer fik nøjagtig 1.000 personlige stemmer. Mads Jensen fik 132 personlige stemmer, og Henriette Vendelbo fik 89 stemmer. Derudover fik vi andre kandidater hver et mindre antal stemmer.

Det fine valgresultat resulterede i, at partiet fik to mandater i kommunalbestyrelsen. Benny Hammer og Mads Jensen. Det er rigtig godt. Stort tillykke med det.

Regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Det Konservative Folkeparti havde 2 regionsrådsmedlemmer i Region Midtjylland. Det var Ove Nørholm og Nicolaj Bang.

Ove Nørholm ønskede ikke at genopstille, og det stillede os i en meget vanskelig situation.

Regionsudvalget fik opstillet 23 kandidater med Nicolaj Bang som spidskandidat. Vores kandidater Alice Holst Brask og Mads Jensen blev opstillet nederst på kandidatlisten som henholdsvis nr. 21 og 23. Begge fik gode valg, og på resultatlisten rykkede de op på henholdsvis en 12. plads og en 15. plads. Rigtig flot.

Landsrådet.

Landsrådet i 2017 fandt sted i weekenden den 23. – 24. september, og denne gang blev det holdt i Tivoli Kongrescenter i København.

Fra Norddjurs deltog Ole Olesen og undertegnede.

Der var 14 indstillinger, som skulle behandles, 11 indstillinger blev vedtaget og 3 indstillinger blev forkastet.

Igen skulle der vælges partiformand og to næstformænd. Der var 3 kandidater, så valget var nemt.

Søren Pape Poulsen blev valgt til partiformand, og Michael Ziegler og Henrik Weiglin blev valgt som de to næstformænd.

Og som altid blev der fra landsrådet sendt en hilsen til Hendes Majestæt Dronningen. Når partiformanden så senere på Landsrådet bad os rejse os op, så vidste vi, hvad det betød.

Der var kommet et svar, en hilsen og en tak fra Dronningen.

Det kommende folketingsvalg i 2019.

I forbindelse med folketingsvalg danner Syddjurs og Norddjurs vælgerforeninger den såkaldte Djurskreds. Det betyder, at vi skal have en fælles folketingskandidat.

På nuværende tidspunkt har vi ingen folketingskandidat for Djurskredsen, så vi har en opgave foran os.

Vi ønsker at finde en lokal folketingskandidat, og det er også den opgave, som vi er blevet sat på.

Lykkes det ikke, vil vi dog have mulighed for at søge dispensation, så vi muligvis vil kunne få Naser Khader som vores folketingskandidat.

Det kommende kommunalvalg i 2021.

Det forlyder fra flere steder, at vi allerede nu skal begynde planlægningen af kommunalvalget i 2021. Vi skal finde kandidater, og vi skal især finde flere kandidater i den vestlige ende af kommunen, for der bør partiet være bedre repræsenteret.

Og så skal vi spare op til kommunalvalget i 2021, spare på pengene og gemme vores kommunale valgtilskud til netop dette valg.

For vi skal holde fast ved, fortsat at have 2 mandater i kommunalbestyrelsen.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak for hjælpen.

Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for et rigtig godt samarbejde.

Tak til Thorkild Kudahl og Mads Jensen, I har påtaget jer ekstra opgaver som henholdsvis kasserer og sekretær.

Tak til Alice Brask for de gode orienteringer, som du altid giver os fra dine møder og fra dit store engagement og arbejde i de forskellige udvalg, som du er medlem af.

Tak for et rigtig godt og spændende samarbejde i forbindelse med valgene i 2017.

Tak til Benny Hammer.

Tak til Benny Hammer for det kæmpestore arbejde, som du har udført i kommunalbestyrelsen i nu 16 år, og tak fordi du ville tage endnu en periode og forhåbentlig endnu flere perioder i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti. Vi ved, at det er et meget stort arbejde.

Tak for ordet.

Arne Holm-Hansen

Formand