Generalforsamling i Norddjurs konservative vælgerforening.

Norddjurs konservative vælgerforening har afholdt ordinær generalforsamling den 15. januar 2018 i Pavillonen i Grenaa.

Formanden oplæste sin beretning og kassereren gennemgik det reviderede regnskab.

Derefter var der valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og suppleanter for revisorer.