Alice Holst Brask

Alice Holst Brask

Den 1. januar 2021.

Alice Holst Brask

Ludvig Holbergs Vej 16

8500 Grenaa

Tlf. 86 32 18 95

Mobil: 20 16 18 95

e-mail: alicebrask@gmail.com

 

 

Alice Holst Brask er bestyrelsesmedlem i Norddjurs Konservative Vælgerforening.

Ved valgene i november 2017 var hun opstillet til både kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og til regionsrådet, hvor hun begge steder fik fine valgresultater.

Alice Holst Brask genopstiller til regionsrådsvalget i november 2021.

Alice Holst Brask er født og opvokset i Auning på Djursland. Hun har boet i Syddjurs Kommune, hvor hun har arbejdet som skolelærer i i mange år. Senest har hun ligeledes boet i Grenaa i mange år, hvor hun fortsat er bosat.

Alice Holst Brask er derfor kendt over hele Djursland, hvor hun gennem årtier har engegeret sig i politiske- , sociale- og samfundsmæssige emner.

Politiske og faglige erfaringer

 • Medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti.
 • Vælgerforeningsformand.
 • Menighedsrådsformand.
 • Det Mellemkirkelige Råd.
 • Danske Kirkers Råd.
 • Bestyrelsesformand, Aarhus Seminarium.
 • Lærer, tillidsmand m.m.

Erfaringer indenfor sundhedssektoren.

 • Medlem af alzheimerforeningen.
 • Medlem af Hjerteforeningen.
 • Medlem af osteoporoseforeningen.
 • Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd.
 • Arbejdsgruppe vedr. udbygning af Skejby og Gødstrup sygehuse.
 • Regionens Forum for handicap.

Mine ønsker og arbejdsmål for regionsrådet.

 • Hurtig, kompetent hjælp ved sygdom og ulykke.
 • Patientorienteret sygehus-og sundhedsvæsen.

Mine ønsker og arbejdsmål for sygehusområdet.

 • Ambulance og lægebil samtidig: Hurtig behandling.
 • Hurtig diagnosticering og behandling.
 • Udskrivning fra sygehus til eget hjem.
 • De lokale sygehuse.
 • Skejby-byggeriet færdiggøres.
 • Forskning og medikoteknologi.
 • Hospice-pladser.
 • Akutsygehuse moderniseres.

Samarbejdet mellem region og kommuner:

 • Praktiserende læge som patienternes tovholder.
 • Genoptræning og vedligeholdelse.
 • Specialiserede bosteder for svage borgere.
 • “Patienternes Hus” v/ Skejby for patienter, pårørende, patientforeninger, frivillige m.v.
 • Bevare kunstsamling og Ovartaci-museet.
 • Styrkeområderne: fødevare-, energi-, miljø- turisme, kultur.
 • Gode sundhedsuddannelser/efter – og videreuddannelser.

Udfordringer.

 • Sikring af helbred og godt liv.
 • Stigende forventninger.
 • Nye og dyre helbredelsesmuligheder.
 • Flere ældre borgere.
 • Sammenhæng mellem psykiatri og somatik.

__________________________________________________________________________________

Partiformand og justitsminister Søren Pape Poulsen besøgte Syddjurs Konservative Vælgerforening i forbindelse med et virksomhedsbesøg.

Alice Holst Brask og Søren Pape Poulsen

Her ses Alice Holst Brask, Norddjurs sammen med Søren Pape Poulsen.