Nicolaj Bang

Medlem af regionsrådet i Region Midtjylland.

Det Konservative Folkepartis medlem af regionsrådet i Region Midtjylland.

Nicolaj Bang er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Forretningsudvalget
  • Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde.
  • Det midlertidige udvalg vedr. kræft.
  • Delegeret til GF for foreningen til begrænsning af skadeudgifter i kommuner.

 

 

Her er nogle af Nicolaj Bangs mærkesager:

  • Regionen skal sætte patienten før systemet og arbejde  bedre sammen med kommunen.
  • Regionen skal sikre bedre tid til patienterne ved at fjerne unødvendigt papirarbejde og registreringer.
  • Regionen skal beskytte Aarhus Universitetshospital mod centralisering af behandlinger i København.

Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:

  • Mobil:        2182 1621
  • E – mail:    nicolaj.bang@rr.rm.dk
  • Adresse:   Hovedgade 24, 8220 Brabrand