Per Skjødt Hansen

Den 1. januar 2021

Fisker

Formand for Fiskeriforeningen i Bønnerup Havn.

Per Skjødt Hansen

Karens Bakke 3

Bønnerup Strand

8585 Glesborg

Tlf. 40 40 90 86

e – mail: psh40409086@msn.com

Per Skjødt Hansen er næstformand i den konservative vælgerforening i Norddjurs Kommune.