Per Skjødt Hansen

Den 7. februar 2021

Fisker
Formand for Fiskeriforeningen i Bønnerup Havn.
Per Skjødt Hansen
Karens Bakke 3
Bønnerup Strand
8585 Glesborg
Tlf. 40 40 90 86
e – mail: psh40409086@msn.com

Per Skjødt Hansen er næstformand i den konservative vælgerforening i Norddjurs Kommune.