Personalepleje i Norddjurs kommune

Personalepleje

Der skal udvises ansvarlighed på alle politiske områder og i forvaltningerne.

Vi ønsker at kommunens personale får større trivsel. Det vil give stigende produktivitet, mindre sygefravær og større frihed under ansvar.

Norddjurs skal tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere.