Generalforsamling i Norddjurs konservative vælgerforening.

Norddjurs konservative vælgerforening har afholdt ordinær generalforsamling den 15. januar 2018 i Pavillonen i Grenaa.

Formanden oplæste sin beretning og kassereren gennemgik det reviderede regnskab.

Derefter var der valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og suppleanter for revisorer.

Den endelige konstituering i form af valg af kasserer, sekretær og webmaster blev foretaget på et senere bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens sammensætning er herefter:

Formand og webmaster   Arne Holm-Hansen, Auning 

Næstformand                     Per Skjødt Hansen, Bønnerup Strand

Kasserer                              Thorkild Kudahl, Grenaa

Sekretær                             Mads Bjerregaard, Auning

Bestyrelsesmedlem          Alice Holst Brask, Grenaa

Bestyrelsesmedlem          Mads Jensen, Grenaa

Bestyrelsesmedlem          Kenneth Klarskov Sakæussen, Grenaa.