Generalforsamling i Norddjurs konservative vælgerforening.

Norddjurs konservative vælgerforening har afholdt ordinær generalforsamling den 16. januar 2019 i “Det Gamle Posthus”, Ndr. Ringvej 7b, 8550 Ryomgård.

Arrangementet blev holdt sammen med den konservative vælgerforening i Syddjurs kommune.

Aftenen startede med et fælles arrangement, hvor der var et foredrag af forfatteren Knud Simonsen, Rønde. Knud Simonsen fortalte om emnet: “Sådan er der så meget”.

Derefter var der et indlæg med Djurskredsens konservative folketingskandidat og EU-kandidat Jane Christensen.

Storkredsformand Nikolaj K. Bøggild fortalte om nyt fra hovedbestyrelsen og storkredsen.

Og efter dette var  der et indlæg ved skoleleder Lene Fribo, FOF – Djursland.

Der blev drukket kaffe, og der blev sunget et par sange til akkompagnement af Preben Holst, som spillede på harmonika.

Derefter gik medlemmerne af Norddjurs konservative vælgerforening ind i et tilstødende lokale, således at hver vælgerforening kunne afholde hver sin generalforsamling.

Norddjurs vælgerforening.
Formanden oplæste sin beretning, og han gennemgik det reviderede regnskab.

På grund af kassererens dødsfald har Arne Holm-Hansen indtil videre overtaget kassererposten, ny kasserer skal snarest vælges.

Derefter var der valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og suppleanter for revisorer.
Den endelige konstituering i form af valg af kasserer, sekretær og webmaster foretages på et senere bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen:

Formand, kasserer
og webmaster                    Arne Holm-Hansen, Auning 

Næstformand                     Per Skjødt Hansen, Bønnerup Strand

Sekretær                             Mads Bjerregaard, Auning

Bestyrelsesmedlem           Alice Holst Brask, Grenaa

Bestyrelsesmedlem           Mads Jensen, Grenaa

Bestyrelsesmedlem           Kenneth Klarskov Sakæussen, Grenaa.