Generalforsamling i Norddjurs konservative vælgerforening.

Norddjurs konservative vælgerforening har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 4. februar 2020 i “Den Grønne Stue”, Pavillonen, Kærvej 11, 8550 Grenaa.

Nedenfor kan læses:

  • Formandens beretning til den ordinære generalforsamling den 4. februar 2020.
  • Beretning fra Djurskredsens kampagneudvalg til den ordinære generalforsamling i Norddjurs konservative vælgerforening den 4. februar 2020.
  • Referat fra ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen.

Formand og webmaster Arne Holm-Hansen, Auning
Næstformand Per Skjødt Hansen, Bønnerup
Kasserer Sandy Ditlef Poulsen, Grenaa
Sekretær Mads Bjerregaard, Auning
Bestyrelsesmedlem Alice Holst Brask, Grenaa
Bestyrelsesmedlem Mads Jensen, Grenaa
Bestyrelsesmedlem Lars Andersen, Grenaa