Valg 2017

År 2017 var året, hvor der var både valg til kommunalbestyrelserne og til regionsrådene.