Personer

I Det Konservative Folkeparti i Norddjurs navigerer vi ud fra vores værdier.

Faste rammer med frihed indenfor rammerne.

Balance mellem fællesskabets og enkeltindividers interesser.

Vi har mod til at sige vores mening og stå ved den.

Værne om samfundsværdierne. Bevare din personlige frihed. Udvise social ansvarlighed. Stille krav til dem som kan. 

Tryghed, velfærd og sundhed for alle borgerer.

Tryghed

Læs mere om vores politik her

Bestyrelsen

Arne Holm-Hansen
Formand, Medlemsansvarlig, Webmaster
Per Skjødt Hansen
Næstformand
Sandy Ditlef
Økonomiansvarlig
Mads Bjerregaard
Sekretær, Bestyrelsesmedlem
Alice Holst Brask
Bestyrelsesmedlem
Lars Andersen
Bestyrelsesmedlem
Mads Jensen
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Benny Hammer
Byrådsmedlem
Mads Jensen
Byrådsmedlem