Sundhed og ældrepleje i Norddjurs kommune

Sundhed og ældrepleje er meget vigtig. Derfor prioriteres det højt i Det Konservative Folkeparti.

Sundhed og ældrepleje.

Sundhedshuset i Grenaa skal videreudvikles i samarbejde med region, kommune og private behandlere.

Vi ønsker at fremme patientskolen, tilpasset borgernes efterspørgsel.

Fokus på kronisk syge, demente, psykisk syge og handicappede.

Sikre godt patientforløb i forbindelse med borgernes sygehusindlæggelse og -udskrivning. Genoptræning og rehabilitering styrkes.

Afbureaukratisering i ældreplejen og fjernelse af unødig kontrol.