Folkeskolen i Norddjurs kommune

Folkeskolen i Norddjurs Kommune

Vi ønsker en kreativ folkeskole med høj faglighed og styrkelse af boglige og praktiske færdigheder.

Vi ønsker at give alle børn og unge den bedste undervisning og uddannelse. På den måde vil vi bedst kunne være med til at give dem et spændende og indholdsrigt liv.

Vi ønsker, at der skal være orden og konsekvens i vores skoler, det vil alle være bedst tjent med.

Gymnastik og idræt skal prioriteres højt i vores skoler i Norddjurs Kommune.

Vi mener, at børn skal have frihed, og de skal have tid og mulighed for at kunne dyrke deres fritidsinteresser. Det gælder sport. spejderarbejde m.m.