Infrastruktur, kollektiv trafik og trafiksikkerhed

Det Konservative Folkeparti i Norddjurs Kommune vil arbejde for en god infrastruktur, god kollektiv trafik og trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhed også for vore ældre.

Infrastruktur, kollektiv trafik og trafiksikkerhed.

Djurslandsmotorvejen skal føres helt til Grenaa og med  gode trafikforbindelser til både Aarhus Lufthavn og Grenaa havn.

Den kollektiv trafik skal være fleksibel og tilpasses til de reelle behov og ses i sammenhæng med erhverv, bosætning og uddannelsesmuligheder.

Veje, cykelstier, fortove og offentlige arealer skal vedligeholdes godt.

Trafiksikkerhed skal prioriteres højt. Vores forskellige trafikanter skal kunne færdes trafiksikkert.