Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Norddjurs Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Norddjurs og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Vær aktiv, kom og vær med.

Som medlem af Det Konservative Folkeparti vil du få indflydelse på samfundet. Du vil kunne deltage i vores møder, generalforsamlinger og Landsråd.
Du vil blive tilknyttet den lokale vælgerforening i Norddjurs.

Følg med på Facebook

Følg med i medierne, på Facebook og på de andre sociale medier. Det er spændende og interessant at følge med og deltage i debatterne.

En bedre verden

Som medlem af Det Konservative Folkeparti vil du kunne påvirke samfundet i den rigtige konservative retning.
Vi arbejder ihærdigt for en bedre fremtid, en bedre verden også i Norddjurs.

Deltag i debatten online

Deltag både på landsplan og i Norddjurs.

Kontakt din vælgerforening

Bestyrelsen

Arne Holm-Hansen
Formand, Medlemsansvarlig, Webmaster
Per Skjødt Hansen
Næstformand
Sandy Ditlef
Økonomiansvarlig
Mads Bjerregaard
Sekretær, Bestyrelsesmedlem
Alice Holst Brask
Bestyrelsesmedlem
Lars Andersen
Bestyrelsesmedlem
Mads Jensen
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Benny Hammer
Byrådsmedlem
Mads Jensen
Byrådsmedlem

Centrale mærkesager